Besluit van 8 oktober 2009 tot wijziging van het Kaderbesluit EZ-subsidies
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 juli 2009, nr. WJZ / 9120322;
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;
De Raad van State gehoord (advies van 6 augustus 2009, nr. W10.09.0295/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 5 oktober 2009, nr. WJZ / 9157970;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Kaderbesluit EZ-subsidies.]
Artikel II
De volgende besluiten worden ingetrokken:
a. het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten ,
b. het Besluit EOS: lange termijn ,
c. het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling ,
d. het Besluit subsidies CO 2 -reductieplan ,
e. het Besluit subsidies energieprogramma’s ,
f. het Besluit subsidies exportfinancieringsarrangementen ,
g. het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 ,
met dien verstande dat die besluiten van toepassing blijven op de aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt.
Artikel III
De onderdelen C, M en O van artikel I zijn niet van toepassing op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt; daarop blijven de artikelen 3, 38 en 45 van het Kaderbesluit EZ-subsidies van toepassing zoals die luidden onmiddellijk vóór dat tijdstip.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 8 oktober 2009
De Minister van Economische Zaken ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht