Besluit van 28 mei 2008, houdende wijziging van het Kentekenreglement in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 januari 2008, nr. HDJZ/AWW/2008-85, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 4q, tweede lid, onderdeel c, 42, zesde lid, 42a, derde en vierde lid, 43, tweede, derde en vijfde lid, 43a, 43c, zevende lid, en 45a, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 25 maart 2008, nr. W09.08.0032/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 mei 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/123 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Kentekenreglement.]
Artikel II
Na inwerkingtreding van dit besluit berusten de aanwijzingsbeschikkingen voor beroepsbeoefenaren op artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 mei 2008
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de tiende juni 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht