Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
De Leidraad Invordering 2008 wordt gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van de in Overige fiscale maatregelen 2012 opgenomen wetswijziging inzake het verplicht gebruik van één bankrekening voor uitbetalingen inkomstenbelasting, omzetbelasting en toeslagen.
De Leidraad Invordering 2008, besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 oktober 2013, nr. BLKB2013/1910M, wordt gewijzigd als volgt.
Artikel I
[Wijzigt de Leidraad Invordering 2008.]
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2013 met dien verstande dat:
a. artikel II vervalt met ingang van 1 juli 2015;
b. artikel III vervalt met ingang van 1 maart 2014.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 20 november 2013
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht