Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Loodsgeldbesluit 1995 (vereenvoudiging tariefstructuur)

Uitgebreide informatie
Besluit van 12 november 2004, houdende wijziging van het Loodsgeldbesluit 1995 (vereenvoudiging tariefstructuur)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 juli 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-1658, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 15, vierde lid, en 15a, zesde lid, van de Scheepvaartverkeerswet;
De Raad van State gehoord (advies van 6 augustus 2004, nr. W09.04.0345/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 november 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-2658, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Loodsgeldbesluit 1995.]
Artikel II
Artikel 29, tweede lid, van het Loodsgeldbesluit 1995 is niet van toepassing ten aanzien van de eerste wijziging van de loodsgeldtarieven na de datum van vaststelling van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2005, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2005.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 november 2004
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de zevende december 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht