Besluit van 30 september 2015 houdende wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met aanpassing van de evenementenlijst
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 juni 2015, nr. WJZ/782114 (10516), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 5.1, eerste lid, en 5.2 van de Mediawet 2008;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 juli 2015, nr. W05.15.0196/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2015, nr. WJZ/814386 (10516), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Mediabesluit 2008.]
Artikel II
Onze Minister zendt binnen acht jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de evenementenlijst in de praktijk.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 30 september 2015
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht