Besluit van 12 november 1999, houdende wijziging van de Penitentiaire maatregel in verband met de overplaatsing naar een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 mei 1999, 764067/99/6;
Gelet op artikel 13, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;
De Raad van State gehoord (advies van 16 juli 1999, no. W03.99.0250/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 8 november 1999, 801019/99/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt de Penitentiaire maatregel.]
Artikel II
Artikel 42 is alleen van toepassing op veroordeelden waarvan de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden na 2 oktober 1997.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 november 1999
De Minister van Justitie,
Uitgegeven drieëntwintigste november 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht