Besluit van 13 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en enkele andere rechtspositionele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 (Wijzigingsbesluit rechtspositie politie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 22 september 2011, nr. 5710561/11/6;
Gelet op artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 december 2011, nr. W03.11.0386/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 8 oktober 2012, nr. 309251;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit algemene rechtspositie politie.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit Kroonbenoemingen politie.]
Artikel VII
[Wijzigt het Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit rangen politie.]
Artikel XI
[Wijzigt het Besluit rechtspositie vrijwillige politie.]
Artikel XII
[Wijzigt het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie.]
Artikel XIV
[Wijzigt het Besluit toekenning eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996.]
Artikel XV
[Wijzigt het Besluit zorgaanspraken AWBZ.]
Artikel XVI
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel XVII
Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit rechtspositie politie.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 oktober 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de zesentwintigste oktober 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht