Besluit van 16 december 2009 houdende wijziging van enkele rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers in verband met de samenvoeging van inwonersklassen en enkele technische aanpassingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 november 2009, CZW/WVOB 2009-0000679352;
Gelet op de artikelen 44, eerste en tweede lid, 66, 73, 95 en 96 van de Gemeentewet en de artikelen 72, 93 en 94 van de Provinciewet;
De Raad van State gehoord (advies van 9 december 2009, nr. W04.09.0514/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2009, nr. DCB/CZW/WVOB 2009-0000721898;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit burgemeesters.]
Artikel II
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning.]
Artikel III
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.]
Artikel IV
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.]
Artikel V
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit wethouders.]
Artikel VI
Artikel I, onderdeel J, is niet van toepassing op burgemeesters die gebruik maken van een regeling die de gemeente op of voor 31 december 2008 heeft getroffen ter verstrekking van een hypothecaire geldlening ter verkrijging van een eigen woning.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
3.
De artikelen I, onderdeel M, en V, onderdeel E, werken terug tot en met 1 april 2009.
4.
Artikel I, onderdeel N, treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt artikel I, onderdeel N, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 16 december 2009
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht