Besluit van 21 januari 1997 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit wethouders
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort, van 25 november 1996, Directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling Bestuur en Wetgeving, nr. BW96/U2178;
Gelet op de artikelen 43, eerste lid, van de Provinciewet en artikel 44, eerste lid, van de Gemeentewet;
De Raad van State gehoord (advies van 12 december 1996, no. W04.96.0559).
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 9 januari 1997;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit gedeputeerden.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit wethouders.]
ARTIKEL III
Aan de wethouder van wie de bezoldiging is vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan de bezoldiging die voor hem zou hebben gegolden indien de vervanging van de bijlage, bedoeld in artikel II, niet zou hebben plaatsgevonden, wordt een eenmalige uitkering toegekend van f 250,–.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag twee maanden na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1997.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 januari 1997
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de zesde februari 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht