Besluit van 28 juli 2000 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel onder meer in verband met het schrappen van het geneeskundig onderzoek voor benoeming en de bezoldiging van herintreders
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 3 juli 2000, nr. WJZ/2000/25754 (2905), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 32, 33, tweede lid, en 35 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 32, 33, tweede lid, en 35 van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 152, 153, tweede lid, en 155 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2000, nr. W05.00.0261/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 juli 2000, nr. 2000/29723 (2905), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.]
1.
De artikelen I-P81, I-P82 en I-P91 zoals deze artikelen luidden tot 1 augustus 1998, blijven van toepassing op beslissingen of op de herziening van beslissingen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan die datum.
2.
De artikelen V-P12, V-P13, V-P14 en V-P17 zoals deze artikelen luidden tot 1 augustus 1998, blijven van toepassing op beslissingen of op de herziening van beslissingen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan die datum.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug met betrekking tot:
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 28 juli 2000
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen a.i.,
Uitgegeven de twee├źntwintigste augustus 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht