Besluit van 9 mei 2001, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 december 2000, nr. CDJZ/WVW/2000–1549, Centrale Directie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 44 en 49 van de Waterschapswet;
De Raad van State gehoord (advies van 20 februari 2001, nr. W09.01.0011/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 1 mei 2001, nr. CDJZ/WVW/2001–544, Centrale Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen.]
Artikel II
1. Ten aanzien van de zittende voorzitter die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit recht heeft op een bezoldiging welke meer bedraagt dan waar hij op grond van de artikelen 8a juncto 8c van dit besluit recht op zou hebben, blijven de regels gelden zoals deze luiden vóór de inwerkingtreding van dit besluit.
2. Ten aanzien van een waterschap waarvoor op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit ten aanzien van de functie van de voorzitter een tijdsbestedingsnorm is vastgesteld die lager ligt dan 100%, blijft deze van toepassing.
Artikel III
[Wijzigt deze wet.]
Artikel IV
[Wijzigt deze wet.]
Artikel V
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 mei 2001
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de negenentwintigste mei 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht