Besluit van 2 oktober 2003 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en het Rechtspositiebesluit wethouders
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juli 2003,nr. BW2003/609106, DGOB/BFO;
Gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 43 en 65 van de Provinciewet;
De Raad van State gehoord (advies van 15 augustus 2003 nr. W04.03.0283/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 12 september 2003, nr. BW2003/77310, directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning .]
Artikel II
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit gedeputeerden .]
Artikel III
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 .]
Artikel IV
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit wethouders .]
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat:
b. gedeputeerde staten kunnen bepalen dat in afwijking van het bepaalde onder a, tot de inwerkingtreding van dit besluit overeenkomstige toepassing wordt gegeven aan de regeling van de vergoeding aan ambtenaren van kosten verbonden aan het gebruik van de privé-telefoonaansluiting voor dienstdoeleinden, bedoeld in artikel 7, eerste lid van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning,
c. artikel 18 van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden terugwerkt tot en met 12 maart 2003,
d. artikel 22 van het Rechtspositiebesluit wethouders terugwerkt tot en met 7 maart 2002,
e. artikel 30 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters terugwerkt tot en met 1 juli 2002, en
f. het college kan bepalen dat in afwijking van het bepaalde onder e, tot de inwerkingtreding van dit besluit overeenkomstige toepassing wordt gegeven aan de regeling van de vergoeding aan ambtenaren van kosten verbonden aan het gebruik van de privé-telefoonaansluiting voor dienstdoeleinden, bedoeld in artikel 30, eerste lid van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 2 oktober 2003
De
Minister
Uitgegeven de vierde november 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht