Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.

Wijzigingsbesluit Reclamebesluit geneesmiddelen

Uitgebreide informatie
Besluit van 8 december 1995, tot intrekking van het Besluit U.A.-geneesmiddelen en tot wijziging van het Reclamebesluit geneesmiddelen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 november 1995, GMV/G 955111;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 26, onder f , van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;
Gezien het advies van de Geneesmiddelencommissie (advies van 29 juni 1995; Geco/EJ/adv/5000);
De Raad van State gehoord (advies van 24 november 1995, No. W13.95.0606);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 1995, GMV/G 955636;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Besluit U.A.-geneesmiddelen wordt ingetrokken.
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Tot 1 januari 1997 worden geneesmiddelen, ten aanzien waarvan geen toepassing is gegeven aan artikel 4, derde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, slechts afgeleverd door de in artikel 4, eerste lid, van die wet bedoelde personen.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. de in de bijlage bij dit besluit genoemde of bedoelde farmaceutische produkten; en
b. farmaceutische produkten ten aanzien waarvan tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1997 is besloten geen toepassing te geven aan artikel 4, derde lid, van de in het eerste lid genoemde wet.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 december 1995
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de eenentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht