Besluit van 6 december 2006, houdende wijziging van de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2 oktober 2006, Directie Wetgeving, nr. 5443823/06/6;
Gelet op artikel 7, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 2006, nr. W03.06.0426/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 28 november 2006, nr. 5454730/06/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling.]
Artikel II
Op verzoeken tot wijziging van de geslachtsnaam die op de dag van inwerkingtreding in behandeling zijn, is het recht verschuldigd volgens het tot dan geldende tarief.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 6 december 2006
De Minister van Justitie
Uitgegeven de tweede januari 2007
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht