Besluit van 20 januari 2009, houdende wijziging van de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 december 2008, Directie Wetgeving, nr. 5577932/08/6;
Gelet op artikel 7, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 18 december 2008, nr. W03.08.0546/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 januari 2009, Directie Wetgeving, nr. 5582027/09/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling.]
Artikel II
Op verzoeken tot wijziging van de geslachtsnaam die op de dag van inwerkingtreding van dit besluit in behandeling zijn, is het recht verschuldigd volgens het tot dan geldende tarief.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 januari 2009
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de negenentwintigste januari 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht