Besluit van 15 juli 1994, houdende wijziging van de Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering en van het Wachtgeld- en uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie bij privatisering (samenloop met uitkeringen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens Onze Minister van Defensie, van 11 maart 1994, nr. AB94/U390, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen;
Gelet op artikel 125, eerste lid, artikel 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1994, nr. W04.94.0153)
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens Onze Minister van Defensie, van 13 juli 1994, nr. AB94/674, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
Artikel I en II vinden geen toepassing indien aanspraak op wachtgeld of uitkering op grond van de Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering respectievelijk op grond van het Wachtgeld- en uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie bij privatisering, en een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is ontstaan vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 juli 1994
De Minister van Binnenlandse Zaken,
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de elfde augustus 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht