Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2015.

Wijzigingsbesluit Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen (RandstadRail)

Uitgebreide informatie
Besluit van 21 september 2006 tot wijziging van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen in verband met RandstadRail en enkele technische wijzigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 mei 2006, nr. HDJZ/S§W/2006-744, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 27 en 33 van de Spoorwegwet 1875 en op artikel 4 van de Locaalspoor- en Tramwegwet;
De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2006, nr. W09.06.0168/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 september 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-1435, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen.]
1.
Vergunningen en ontheffingen die betrekking hebben op RandstadRail en die ingevolge artikel 27 van het Besluit spoorweginfrastructuur zijn aangemerkt als vergunningen en ontheffingen verleend op grond van artikel 19 en 21 van de Spoorwegwet en gelden op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, worden vanaf de dag waarop dit besluit in werking treedt aangemerkt als vergunningen en ontheffingen verleend op grond van artikel 39 van de Spoorwegwet 1875 en artikel 15 van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen.
2.
Vergunningen die ingevolge artikel 19 van de Spoorwegwet en ontheffingen die ingevolge artikel 21 van de Spoorwegwet zijn verleend voor RandstadRail en gelden op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, worden vanaf de dag waarop dit besluit in werking treedt aangemerkt als vergunningen en ontheffingen verleend op grond van artikel 39 van de Spoorwegwet 1875 en artikel 15 van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 21 september 2006
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de twaalfde oktober 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht