Besluit van 31 maart 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen, het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 en het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid, en enkele wijzigingen van technische aard
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 19 januari 2015, nr. IenM/BSK-2014/218880, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 10, 110a, eerste lid, 110b, eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, 111, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, 113, eerste lid, 116, eerste lid, 118, tweede lid, 119, eerste lid, 120, eerste lid, 132, eerste lid, 132a, eerste lid, en 133, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 9, eerste, vierde en vijfde lid, 9a, 9b, 10, eerste lid, 12a, derde lid, 12b, derde lid, 12c, tweede lid, 13, 21, eerste, tweede en derde lid, 22, eerste lid, en 23, vierde lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 en artikel 16, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 maart 2015, no. W14.15.0013/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/62169, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009.]
Artikel III
[Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.]
Artikel IV
Na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van dit besluit berusten de ontheffingen gebaseerd op artikel 5, vijfde lid, (oud) van het Reglement rijbewijzen op artikel 5, vierde lid (nieuw) van het Reglement rijbewijzen.
Artikel V
Na inwerkingtreding van artikel III van dit besluit berust de Arbeidsomstandighedenregeling mede op artikel 9.9b, eerste lid, onderdeel i, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 31 maart 2015
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Uitgegeven de veertiende april 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht