Let op. Deze wet is vervallen op 16 september 2017. U leest nu de tekst die gold op 15 september 2017.

Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (invoering experiment verlaging leeftijdseisen voor buschauffeurs)

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 september 2010, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van een experiment met de verlaging van de leeftijdseisen voor buschauffeurs (Tijdelijk besluit buschauffeurs)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 juni 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/890 sector AWW Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 151e, eerste lid, en artikel 186, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 14 juli 2010, nr. W09.10.0260/IV);
Gezien het nader rapport van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 31 augustus 2010 nr. CEND/HDJZ-2010/1242 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel II
Dit besluit blijft, nadat het is vervallen, van toepassing op:
a. bestuurders, die de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet bereikt hebben en het rijbewijs voor de rijbewijscategorie D voorafgaand aan het vervallen van dit besluit hebben verkregen;
b. degene aan wie rijonderricht wordt gegeven als bedoeld in artikel 173d.
Artikel III
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 7 september 2010
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de zevenentwintigste september 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht