Besluit van 26 november 2008 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband met het gebruik van optische en geluidssignalen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juli 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/937 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 13, tweede lid, 22, 26 en 71 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 10, vierde lid, van de Ontgrondingenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 14 augustus 2008, nr. W09.08.0294/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 november 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/1491 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).]
Artikel II
[Wijzigt het Voertuigreglement.]
1.
Artikelen 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens is 1990 wat de tweetonige hoorn betreft tot 1 maart 2014 niet van toepassing op motorvoertuigen die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit alleen van een drietonige hoorn zijn voorzien.
2.
De artikelen 30, eerste lid, tweede volzin, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en 5.2.51a, eerste lid, tweede volzin, 5.3.51a, eerste lid, tweede volzin, 5.4.51, eerste lid, tweede volzin, 5.4.52a, eerste lid, tweede volzin, en 5.5.51a, eerste lid, tweede volzin, van het Voertuigreglement zijn tot 1 maart 2014 niet van toepassing op motorvoertuigen die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit alleen van blauw zwaai-, flits- of knipperlicht zijn voorzien.
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit ontgrondingen in rijkswateren.]
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2009.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 26 november 2008
De Minister van Verkeer en Waterstaat
Uitgegeven de zestiende december 2008
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht