Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2005.

Wijzigingsbesluit Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA (wijzigingen werkgeverssubsidie)

Uitgebreide informatie
Besluit van 23 december 2004 tot wijziging van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA in verband met wijzigingen in bepalingen omtrent de werkgeverssubsidie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 2004, nr. SV/R&S/04/40885;
Gelet op artikel 16, vierde lid, van de Wet op (re)integratie arbeidsgehandicapten;
De Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2004, nr. W12.04.0276/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2004, nr. SV/dereg/04/87809;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA.]
Artikel II. Overgangsrecht
De artikelen 3 tot en met 5a en 5c zoals deze luidden voor inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III. Inwerkingtredingsbepaling
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (Stb. 728) in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 december 2004
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven dertigste december 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II. Overgangsrecht
Artikel III. Inwerkingtredingsbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht