Let op. Deze wet is vervallen op 17 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 16 maart 2010.

Wijzigingsbesluit Tijdelijke financieringsregeling verslavingszorg

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 december 1993, houdende wijziging van de Tijdelijke financieringsregeling verslavingszorg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 november 1993, DG Vgz/GVC/ADT nr. 934113;
Gelet op artikel 89 van de Grondwet;
De Raad van State gehoord (advies van 24 december 1993, no. W13.93.0788, nr);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 december 1993, DG Vgz/GVC/ADT nr. 93.4688;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Aanvragen om subsidie voor het jaar 1994 van uitvoerders als bedoeld in artikel 1, onder c , van het Tijdelijk subsidie besluit verslavingsbeleid, die vóór 31 december 1993 zijn ingediend, zijn aanvragen in de zin van artikel 21 van dat besluit.
Artikel III
De tekst van het Tijdelijk subsidie besluit verslavingsbeleid wordt in het Staatsblad geplaatst.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 december 1993.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 december 1993
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de eenendertigste december 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht