Besluit van 25 maart 1994, houdende Invoeringstermijn identificatieplicht voor de loonbelasting
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 12 november 1993, nr. WDB93/331, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;
Gelet op artikel 33 van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 66 b , tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;
De Raad van State gehoord (advies van 25 november 1993, nr. W06.93.0743);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 22 maart 1994, nr. WDB93/418, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 1994.
2.
Artikel 1 vervalt met ingang van 1 juni 1995.
3.
Artikel 2 werkt terug tot en met 1 januari 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 25 maart 1994
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de zevende april 1994
De Minister van Justitie a.i,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht