Besluit van 31 mei 2006, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 in verband met invoering cursusgeld voor de opleiding Nederlands als tweede taal
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, drs. M. Rutte, van 1 mei 2006, nr. WJZ/2006/18066 (1741), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op artikel 6, vierde lid, van de Les- en cursusgeldwet;
De Raad van State gehoord (advies van 18 mei 2006, nr. W05.06.0139/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, drs. M. Rutte, van 24 mei 2006 nr. WJZ/2006/20970 (1741), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000.]
Artikel II
Deelnemers die zich vóór 1 augustus 2006 aan een opleiding Nederlands als tweede taal hebben ingeschreven en zonder onderbreking die opleiding volgen, zijn in het cursusjaar 2006–2007 voor die opleiding geen cursusgeld verschuldigd.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 31 mei 2006
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2006
De Minister van Justitie a.i.
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht