Besluit van 25 november 1999, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een verleggingsregeling voor (beleggings)goud
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 21 oktober 1999, nr. WV1999/02043 M, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;
Gelet op de artikelen 10 en 12, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 329);
De Raad van State gehoord (advies van 4 november 1999, nr. W06.99.0527/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 1999, nr. WV99/2124 U, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.]
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000, met dien verstande dat het in ARTIKEL I, onderdeel C, opgenomen artikel 24ba, eerste lid, onderdelen b en c, eerst toepassing vindt met betrekking tot leveringen die plaatsvinden op of na 1 januari 2000.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 november 1999
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de negende december 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht