Besluit van 2 oktober 2006, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2006, kenmerk MC/MO-2695851;
Gelet op de artikelen 1, tweede en derde lid, 5, eerste en tweede lid, 6, 7, eerste lid, en 16 van de Wet toelating zorginstellingen;
De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 2006, nummer W13.06.0312/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 september 2006, MC/MO-2714340;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WTZi.]
Artikel II
Een instelling, toegelaten voor verpleging, activerende begeleiding of behandeling, in verband met een psychiatrische aandoening in de zin van het Besluit zorgaanspraken AWBZ , zoals dat luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit artikel, wordt voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen aangemerkt als een instelling, toegelaten voor medisch-specialistische zorg in verband met een psychiatrische aandoening.
Artikel III
Een instelling, toegelaten voor niet-klinische revalidatie, niet-klinische hemodialyse of chronisch intermitterende beademing, wordt voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen aangemerkt als een instelling, toegelaten voor medisch-specialistische zorg.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 oktober 2006
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgegeven de tiende oktober 2006
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht