Besluit van 7 juni 1994, tot intrekking van enige tegemoetkomingen, wijziging van het vakantieverlof van dienstplichtigen en houdende een ontberingstoelage alsmede een uitbreiding van de tegemoetkoming in reiskosten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 9 februari 1994, nr. PAV 6070/94003290;
Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 2 van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen;
De Raad van State gehoord (advies van 11 mei 1994, nr. W07.94.0080);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 27 mei 1994, nr. PAV 6070/94013924;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
Het Besluit havenvergoeding militairen zeemacht wordt ingetrokken.
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
Voor dienstplichtigen die voor 1 januari 1994 voor eerste oefening in dienst zijn gekomen voor wie de duur van de eerste oefening 11 maanden of meer bedraagt, blijven de bepalingen van het Reglement rechtstoestand dienstplichtigen zoals die golden tot het moment van inwerkingtreding van dit besluit van toepassing voor de duur van hun verblijf in werkelijke dienst voor eerste oefening.
Artikel VII
Dit besluit treedt in werking:
- voor wat betreft artikel I, IV, onderdeel A, en VI met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994;
- voor wat betreft artikel V met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor dienstplichtigen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht voor wie de duur van de eerste oefening is vastgesteld op 9 maanden, terug tot en met 1 januari 1994;
- voor wat betreft de artikelen II, III en IV, onderdeel B, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 juni 1994
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de zevende juli 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht