Besluit van 3 december 1998 tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Bijdragebesluit zorg in verband met het afschaffen van het algemeen systeem van eigen bijdragen, van de toegangsbijdrage voor de thuiszorg, zorg aan ouder en kind en dieetadvisering en van de bijdrage voor de zorg, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder d, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 oktober 1998, VPZ/VU-983063, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;
Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Ziekenfondswet en artikel 6, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1998, No. W13.98.0476);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 1998, VPZ/VU-983557, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Bijdragebesluit zorg.]
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999, met dien verstande dat de wijzigingen van artikel I, onder A, voor zover het betreft de wijziging van artikel 2a, derde lid, en artikel II, onder C, buiten toepassing blijven voor verstrekkingen en zorg verleend voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 december 1998
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de vijftiende december 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht