Besluit van 3 januari 1996, houdende nadere invoeringsvoorschriften Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot bepaalde motorrijtuigen en aanhangwagens
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 juli 1995, nr. RV 199546, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 73, tweede lid, aanhef en onderdeel c , van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 66 van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 15 augustus 1995, nr. WO9.95.0347);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 december 1995, nr. RV 210327, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Tot het tijdstip waarop artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994 voor wat betreft aanhangwagens in werking treedt, dient, in afwijking van artikel 72, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 , voor aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg waarvoor geen kenteken is opgegeven dan wel dient te zijn opgegeven, een keuringsbewijs te zijn afgegeven.
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
Ingetrokken worden:
a. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 december 1994, nr. HW/RV 189127 (regeling houdende nadere invoeringsvoorschriften Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot aanhangwagens), Stcrt. 248;
b. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 februari 1995, nr. HW/RV 192521 (regeling houdende nadere invoeringsvoorschriften Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot bepaalde motorrijtuigen), Stcrt. 46;
c. het koninklijk besluit van 31 oktober 1995, nr. 95.005675.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 januari 1996
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de zesde februari 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht