Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2016. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2016.

Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (vervallen driejarenbeleid)

Uitgebreide informatie
Besluit van 10 september 2003 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het vervallen van het driejarenbeleid en enkele andere onderwerpen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 14 maart 2003, nr. 5216216/03/6;
Gelet op de artikelen 10, eerste lid, 11, derde lid, 14, tweede lid, 17, eerste lid, onder g, en 50, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000;
De Raad van State gehoord (advies van 7 juli 2003, nr. W03.03.0129/1);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 2 september 2003, nr. 5242580/03/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]
1.
Ten aanzien van de vreemdeling die voor 1 januari 2003 voldeed aan de voorwaarden voor het verlenen van een verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met het feit dat na drie jaren niet onherroepelijk is beslist op een aanvraag, blijven de artikelen 3.4, eerste lid, 3.6, 3.61, 3.71, tweede lid, en 3.77, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 van toepassing zoals die luidden voor inwerkingtreding van dit besluit.
2.
Artikel 3.103 van het Vreemdelingenbesluit 2000 is niet van toepassing op de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met het feit dat na drie jaren niet onherroepelijk op een aanvraag is beslist, indien de vreemdeling voor 1 januari 2003 niet voldeed aan de voorwaarden voor het verlenen van die verblijfsvergunning.
Artikel III
Dit besluit, met uitzondering van artikel I, onderdelen B en C, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 september 2003
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Uitgegeven de vijfentwintigste september 2003
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht