Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wettelijke regels te stellen betreffende de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen voor schoolbegeleiding en voor de instandhouding van schoolbegeleidingsdiensten;
Dat het tevens wenselijk is daartoe tijdelijk een wettelijke basis te bieden voor een specifieke uitkering voor de subsidiƫring van schoolbegeleidingsactiviteiten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE ISOVSO [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.]
ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WVO [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
ARTIKEL V. OVERIGE BEPALINGEN [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
TITEL A. Vervallen Artikel A1
[Vervallen.]Artikel A2
[Vervallen.]Artikel A3
[Vervallen.]Artikel A4
[Vervallen.]Artikel A5
[Vervallen.]TITEL B. OVERGANGSRECHT Artikel B1
[Vervallen.]Artikel B2
[Vervallen.]Artikel B3
[Vervallen.]Artikel B4. Afhandeling bezwaar en beroep
[Vervallen.]Artikel B5. Verhaal ontslaguitkeringskosten
[Vervallen.]Artikel B6. Afhandeling aanspraken
[Vervallen.]Artikel B7. Expiratie
[Vervallen.]
ARTIKEL VII. INWERKINGTREDING [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 mei 1997
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de zesentwintigste juni 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WBO
ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE ISOVSO
ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WVO
ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE WET PRIVATISERING ABP
ARTIKEL V. OVERIGE BEPALINGEN
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII. INWERKINGTREDING
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht