271 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »
Artikel 1, Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Quito 1955-1964)     Artikel 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Quito, periode 1955–1964, de in kolom 1 van de onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in kolom 2 van deze tabel genoemde jaartal: 1. Inventaris- nummer 2. Geheel openbaar met ingang van 1 janu... BWBR0016153
Artikel 2, Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Quito 1955-1964)     Artikel 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raa... BWBR0016153
Artikel 3, Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Quito 1955-1964)     Artikel 3 Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. BWBR0016153
Artikel 4, Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Quito 1955-1964)     Artikel 4 Publicatie van gegevens uit de archief bescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. BWBR0016153
Artikel 5, Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Quito 1955-1964)     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0016153
Artikel 1, Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945-1954 (1963))     Artikel 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van de archieven van diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945–1954 (1963), de in kolom 1 van de onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in kolom 2 van deze tabel genoemde jaartal: 1. Inventaris- nummer 2. Geheel openbaar met ingang van 1 januari... BWBR0016154
Artikel 2, Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945-1954 (1963))     Artikel 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raa... BWBR0016154
Artikel 3, Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945-1954 (1963))     Artikel 3 Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. BWBR0016154
Artikel 4, Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945-1954 (1963))     Artikel 4 Publicatie van gegevens uit de archief bescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. BWBR0016154
Artikel 5, Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945-1954 (1963))     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit zal als bijlage bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945–1954 (1963)’ worden gevoegd. BWBR0016154
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie