125 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »
Artikel 1, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2 . BWBR0032930
Artikel 2, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013     Artikel 2 De personen, werkzaam in de functie van sociaal rechercheur in dienst van Cluster Werk en Inkomen, afdeling Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. BWBR0032930
Artikel 3, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013     Artikel 3 • 1. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein V Werk, Inkomen en Zorg, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , aangevuld met artikel 440 van het Wetboek van Strafrecht . • 2. De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Neder... BWBR0032930
Artikel 4, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013     Artikel 4 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd. BWBR0032930
Artikel 5, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013     Artikel 5 • 1. Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon Opsporingsambtenaar van de in artikel 3 , bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam. • 2. Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de ... BWBR0032930
Artikel 6, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013     Artikel 6 • 1. Het Hoofd van Cluster Werk en Inkomen, afdeling Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over: • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies; • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten; • c. de stand van zaken met b... BWBR0032930
Artikel 7, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013     Artikel 7 Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam 2008 zal vervallen op 28 februari 2013. BWBR0032930
Artikel 8, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013     Artikel 8 De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de Cluster Werk en Inkomen, afdeling Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam 2008 van 19 februari 2008, nr. 5530523/Jus... BWBR0032930
Artikel 9, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013     Artikel 9 Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 februari 2013 en vervalt op 28 februari 2018. BWBR0032930
Artikel 10, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013     Artikel 10 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013. BWBR0032930
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie