32 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2 . BWBR0033337
Artikel 2, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013     Artikel 2 Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012 , die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Midden-Nederland. BWBR0033337
Artikel 3, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013     Artikel 3 • 1. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein VI Generieke Opsporing, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar . • 2. De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de ... BWBR0033337
Artikel 4, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013     Artikel 4 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 1.200 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd. BWBR0033337
Artikel 5, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013     Artikel 5 • 1. Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland. • 2. Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Poli... BWBR0033337
Artikel 6, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013     Artikel 6 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien. BWBR0033337
Artikel 7, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013     Artikel 7 • 1. De politiechef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over: • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie; • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten; • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ie... BWBR0033337
Artikel 8, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013     Artikel 8 Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Utrecht 2008 van 18 februari 2008, nr. 5531514/08, wordt ingetrokken. Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Flevoland 2012 van 14 mei 2012, nr. 5731210/Justis/12, wordt ingetrokken. Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Gooi en Vechtstreek van 27 oktober 2010, nr. 567... BWBR0033337
Artikel 9, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013     Artikel 9 De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van de in artikel 8 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit. BWBR0033337
Artikel 10, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013     Artikel 10 Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 april 2013 en vervalt op 28 april 2018. BWBR0033337
  1, 2, 3, 4   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie