636 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 62, 63, 64   »
Artikel I, Regeling intrekking Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden     Artikel I De Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden wordt ingetrokken. BWBR0031058
Artikel II, Regeling intrekking Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden     Artikel II Bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot besluiten genomen op grond van de Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden vinden plaats overeenkomstig die regeling. BWBR0031058
Artikel III, Regeling intrekking Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 december 2011. BWBR0031058
Artikel 1, Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken     Artikel 1 • 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet veiligheidsonderzoeken ; • b. verklaring: de verklaring, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de wet ; • c. vertrouwensfunctie: een functie die krachtens artikel 3, eerste lid, van de wet als zodanig is aangewezen; • d. aanmelding: de aanmelding voor een veilighei... BWBR0031096
Artikel 2, Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken     Artikel 2 • 1. De gegevens betreffende de betrokkene die in aanmerking worden genomen zijn afhankelijk van het type veiligheidsonderzoek. Bij een A veiligheidsonderzoek worden in beginsel de gegevens over een periode van tien jaar direct voorafgaande aan de aanmelding beoordeeld, bij een B of C veiligheidsonderzoek in beginsel over een periode van acht jaar. • 2. Met betrekking t... BWBR0031096
Artikel 3, Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken     Artikel 3 Het weigeren van een verklaring, bedoeld in artikel 8 van de wet , en het intrekken van een verklaring, bedoeld in artikel 10 van de wet , kan plaatsvinden: • a. indien de betrokkene en/of diens partner direct voorafgaand aan de aanmelding voor een veiligheidsonderzoek of aan de start van het hernieuwde veiligheidsonderzoek niet gedurende een aaneengesloten periode van re... BWBR0031096
Artikel 4, Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken     Artikel 4 De Beleidsregel veiligheidsonderzoeken voor de politie (Stcrt. 2001, 241) en de Beleidsregel onvoldoende gegevens bij veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens (Stcrt. 2001, 59) vervallen bij inwerkingtreding van deze beleidsregel. BWBR0031096
Artikel 5, Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken     Artikel 5 Ten aanzien van veiligheidsonderzoeken die zijn ingesteld vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregel is het dan vigerende beleid van toepassing. BWBR0031096
Artikel 6, Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken     Artikel 6 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 februari 2012. BWBR0031096
Artikel 7, Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken     Artikel 7 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken. BWBR0031096
  1, 2, 3 ... 62, 63, 64   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling