3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, februari 2012     Artikel 1 Voor woningen en voor woongebouwen met een bijzonder karakter, waarvoor een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage ineens dan wel een bijdrage ineens op voet van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, of de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 werden verstrekt, bedraag... BWBR0031289
Artikel 2, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, februari 2012     Artikel 2 Voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage op voet van de berekeningsmethodiek conform de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, met betrekking tot welk de gemeente de datum, bedoeld in artikel 31, onderdeel i. van die regeling, stelt op 16 februari 2012, doch niet later dan 15 maart 2012 bedraagt het gemiddelde verschil, bedoeld in artikel 5... BWBR0031289
Artikel 3, Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, februari 2012     Artikel 3 Voor de woningen, ten aanzien waarvan de toelatingsbeschikking voor 1 januari 1992 is afgegeven en waarvan in het tijdvak aanvangende met 16 februari 2012 en eindigende met 15 maart 2012 de notariële akte tot levering, bedoeld in artikel 89, boek 3, van het Burgerlijk Wetboek , is verleden, bedraagt het rentepercentage dat voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van de... BWBR0031289