29 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: BWBR0035835
Artikel 2, Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert     Artikel 2 • 1. Een aanbieder is verplicht medewerking te verlenen aan de verzending van berichten overeenkomstig dit besluit. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op aanbieders van een afzonderlijk netwerk of van een afzonderlijke netwerktechnologie, voor zover op dat netwerk of via die technologie gewoonlijk minder dan 25.000 eindgebruikers tegelijk actief zijn. BWBR0035835
Artikel 3, Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert     Artikel 3 De aanbieder distribueert een door de broker op de brokerinterface aangeboden bericht via cell broadcast in het verzendgebied binnen drie minuten na het moment waarop het bericht door de aanbieder is ontvangen. BWBR0035835
Artikel 4, Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert     Artikel 4 De aanbieder distribueert een bericht in het verzendgebied voor zover daar via zijn netwerk mobiele telecommunicatiediensten worden verwerkt. BWBR0035835
Artikel 5, Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert     Artikel 5 • 1. Een bericht wordt gedistribueerd via cell broadcast conform standaard ETSI TS 123 041. • 2. De aanbieder voorziet een bericht conform ETSI TS 123 041 van een uniek nummer om de herhaalde ontvangst van een bericht door een eindgebruiker tot een minimum te beperken. BWBR0035835
Artikel 6, Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert     Artikel 6 De aanbieder distribueert een bericht parallel via al zijn netwerktechnologieën die cell broadcast kunnen ondersteunen met gebruikmaking van alle voor het verzendgebied benodigde zendinstallaties. BWBR0035835
Artikel 7, Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert     Artikel 7 • 1. De aanbieder ontwerpt de als gevolg van dit Besluit te realiseren infrastructuur zodanig dat de op basis van deze infrastructuur te leveren diensten tenminste 99,9% van elke kalendermaand functioneel beschikbaar zijn. De dienstverlening is op meerdere locaties beschikbaar en de als gevolg van dit besluit te realiseren infrastructuur is voorzien van een noodstroomvoorzieni... BWBR0035835
Artikel 8, Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert     Artikel 8 De aanbieder volgt de instructies van de broker inzake het herhalen of afbreken van de distributie van een bericht. BWBR0035835
Artikel 9, Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert     Artikel 9 • 1. De aanbieder distribueert een door de broker aangeboden bericht, ongeacht vorm en inhoud, zonder hierin wijzigingen aan te brengen. • 2. De aanbieder zorgt ervoor dat het versturen van ongeautoriseerde berichten via NL-Alert wordt voorkomen. BWBR0035835
Artikel 10, Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert     Artikel 10 De aanbieder configureert de dienstverlening in relatie tot overige verkeersstromen dusdanig dat de distributie van een bericht gegarandeerd is. BWBR0035835
  1, 2, 3   »