8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Open vragen moderne vreemde talen in vwo en havo, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Open vragen moderne vreemde talen in vwo en havo 1. Open vragen moderne vreemde talen in vwo en havo Zoals uit de syllabus blijkt, zullen in de nieuwe examens vwo en havo ook open vragen voorkomen. Voor havo zullen de examens moderne vreemde talen voor het eerst ook open vragen bevatten in het jaar2000, voor het vwo in 2001. Ook in de examens oude stijl zullen wegens de overlap met nieuw (enige) open vragen voorkomen. Voor toelichting en voor... BWBR0010537
2. Open vragen moderne vreemde talen in mavo en vbo, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Open vragen moderne vreemde talen in mavo en vbo 2. Open vragen moderne vreemde talen in mavo en vbo In beginsel was al bij de invoering van de nieuwe eindexamenprogramma’s bij het examen van1997 beslo-ten dat in de examens moderne vreemde talen in mavo en vbo ook open vragen zouden worden opgenomen. Dit besluit wordt geëffectueerd bij de centrale examens van 2000: in dat jaar zullen dus ook enige open vragen in de centrale examens moderne... BWBR0010537
3. Gebruik van het Nederlands in open vragen, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Gebruik van het Nederlands in open vragen 3. Gebruik van het Nederlands in open vragen De open vragen worden in het Nederlands gesteld. In een enkel geval zal ook een meerkeuzevraag in het Nederlands worden gesteld, bijvoorbeeld wanneer de vraag te moeilijk zou zijn in de doeltaal. Bij de mavo en vbo C en D-examens worden bij de acht tot twaalf korte teksten waarbij de vragen voorafgaand aan de tekst worden gesteld en die vooraan in he... BWBR0010537
4. Gebruik van het Nederlands in de antwoorden, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Gebruik van het Nederlands in de antwoorden 4. Gebruik van het Nederlands in de antwoorden De antwoorden op open vragen moeten in het Nederlands worden gegeven, tenzij de vraag duidelijk maakt dat in het antwoord de vreemde taal moet worden gebruikt, bijvoorbeeld door middel van een citaat. BWBR0010537
5. Verhouding tussen vraag-vormen, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Verhouding tussen vraag-vormen 5. Verhouding tussen vraag-vormen Ongeveer 2/3 van de te behalen scorepunten zal worden toegekend aan de traditionele meerkeuzevragen enmeerkeuze-invulvragen. Ongeveer1/3 aan de andere vraagvormen. Daarnaast zijn er ook opdrachten waarbij de kandidaten informatie moeten herordenen of in schema’s invullen. Dit zijn in zoverre open vragen dat er geen sprake is van een vraag bestaande uit een st... BWBR0010537
Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     • 1. Open vragen moderne vreemde talen in vwo en havo Zoals uit de syllabus blijkt, zullen in de nieuwe examens vwo en havo ook open vragen voorkomen. Voor havo zullen de examens moderne vreemde talen voor het eerst ook open vragen bevatten in het jaar2000, voor het vwo in 2001. Ook in de examens oude stijl zullen wegens de overlap met nieuw (enige) open vragen voorkomen. Voor toelichting... BWBR0010537
Voorbeelden, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Voorbeelden Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Voorbeeld 4 (NB! De lang-antwoord vraag is geschikt voor de eindtermen 2, 3, 4, 5, 6. In de beginperiode van de examens- metopen- vragen zal de nadruk liggen op de kortantwoordvragen in de C/D examens. De formuleervaardigheid in het Nederlands moet niet te zeer ’meegetoetst’ worden) De aanvulvraag is met name geschikt voor eindterm2 waar er sp... BWBR0010537
6. Eerste en tweede correctie, Invoering open vragen moderne vreemde talen bij de centrale examens vbo, havo en vwo     Eerste en tweede correctie 6. Eerste en tweede correctie De invoering van de open vragen heeft tot gevolg, dat voor de moderne vreemde talen in vbo, mavo en havo geen antwoordbladen meer van het Cito worden ontvangen. Leerlingen dienen het werk op door de school verstrekt papier te maken. Op de internetsite van de CEVO, WWW.Eindexamen.nl, zal in maart een voorbeeldantwoordblad worden opgenomen, dat scholen desgewenst k... BWBR0010537