332 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »
Artikel 1, Regeling subsidie zoute veren     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat. BWBR0010237
Artikel 2, Regeling subsidie zoute veren     Artikel 2 De Minister verleent subsidie aan de veerdiensten B.V. Rederij Doeksen en Zonen te Terschelling-West, Wagenborg Passagiersdiensten B.V. te Delfzijl en N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming T.E.S.O. te Den Hoorn. BWBR0010237
Artikel 3, Regeling subsidie zoute veren     Artikel 3 De subsidie wordt een veerdienst verleend ter tegemoetkoming in en tot de hoogte van de door die dienst verleende reductie op de vastgestelde vervoertarieven voor personen met een leeftijd van 65 jaar of ouder. BWBR0010237
Artikel 4, Regeling subsidie zoute veren     Artikel 4 De subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden: • a. de in artikel 3 bedoelde reductie is uitsluitend verleend aan houders van een Pas 65 of houders van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht en houders van een paspoort uit een van de overige lidstaten van de Europese Unie waaruit de leeftijd van 65 jaar of ouder ... BWBR0010237
Artikel 5, Regeling subsidie zoute veren     Artikel 5 • 1. De directeur van een in artikel 2 genoemde veerdienst kan éénmaal per kwartaal van het kalenderjaar aan de hand van verkoopgegevens opgestelde voorschotnota’s indienen. De voorschotnota wordt binnen 30 dagen na afloop van het betreffende kwartaal ingediend. • 2. Uiterlijk negen maanden na afloop van een kalenderjaar dient de in het eerste lid genoemde direc... BWBR0010237
Artikel 6, Regeling subsidie zoute veren     Artikel 6 De Minister verleent een voorschot op de subsidie voor een in artikel 2 genoemde veerdienst ter hoogte van de door de directeur van die veerdienst overeenkomstig artikel 5 ingediende voorschotnota. BWBR0010237
Artikel 7, Regeling subsidie zoute veren     Artikel 7 Betaling van de voorschot- en afrekeningsnota’s vindt plaats binnen 30 dagen na datum van binnenkomst van de nota. BWBR0010237
Artikel 8, Regeling subsidie zoute veren     Artikel 8 De Minister stelt de subsidie voor een in artikel 2 bedoelde veerdienst ambtshalve vast uiterlijk 30 dagen na de verzending van de in artikel 5, tweede lid , bedoelde afrekeningsnota. Hij stelt de subsidie vast ter hoogte van de afrekeningsnota. BWBR0010237
Artikel 9, Regeling subsidie zoute veren     Artikel 9 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0010237
Artikel 10, Regeling subsidie zoute veren     Artikel 10 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie zoute veren. BWBR0010237
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »