296 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 28, 29, 30   »
Artikel 1, Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma' s     Artikel 1 De Minister voor Jeugd en Gezin verstrekt zonder instemming van de ministerraad geen financiële bijdragen met het oog op de aankoop, totstandkoming dan wel uitzending van een programma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 , indien een zodanig programma inhoudelijk de behandeling van één of meer onderwerpen op het terrein van Jeugd en Gezin tot onderwerp h... BWBR0025496
Artikel 2, Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma' s     Artikel 2 Deze beleidsregel is niet van toepassing op het verstrekken van financiële bijdragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verstrekt of toegezegd. BWBR0025496
Artikel 3, Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma' s     Artikel 3 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0025496
Artikel 4, Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma' s     Artikel 4 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s. BWBR0025496
Artikel 1, Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma's     Artikel 1 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstrekt geen financiële bijdragen met het oog op de aankoop, totstandkoming dan wel uitzending van een programma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 , indien een zodanig programma inhoudelijk de behandeling van één of meer onderwerpen op het terrein van het ministerie tot onderwerp heeft. BWBR0025505
Artikel 2, Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma's     Artikel 2 Deze beleidsregel is niet van toepassing op het verstrekken van financiële bijdragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verstrekt of toegezegd. BWBR0025505
Artikel 3, Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma's     Artikel 3 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0025505
Artikel 4, Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma's     Artikel 4 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s. BWBR0025505
Artikel 1, Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. arts in opleiding: natuurlijke persoon die een zorgopleiding volgt; • b. doorstroom: opleidingsplaatsen, uitgedrukt in fulltime-equivalenten, voor artsen in opleiding die voor aanvang van het subsidiejaar met een zorgopleiding zijn aangevangen; • c. gerealiseerde opleidingsplaats: aantal uren, uitgedrukt in fulltime-equi... BWBR0032009
Artikel 2, Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017     Artikel 2 • 1. De minister kan ten behoeve van de subsidiejaren 2013 tot en met 2017 op aanvraag een instellingssubsidie voor het verzorgen van een zorgopleiding verstrekken aan een opleidingsinrichting. • 2. De instellingssubsidie wordt per kalenderjaar verstrekt. • 3. De instellingssubsidie bedraagt per gerealiseerde voltijdse opleidingsplaats het bedrag dat in de bijlag... BWBR0032009
  1, 2, 3 ... 28, 29, 30   »