25 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3   »
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels     • a. wet: Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken • b. besluit: Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken • c. regeling: Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken • d. IVV: een inrichting voor alcoholvrije dranken zoals omschreven in artikel 2, onderdeel b, van de wet • e. alcoholvri... BWBR0037339
1. Inleidende bepalingen, Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels     Inleidende bepalingen 1. Inleidende bepalingen BWBR0037339
1.1. Tijdelijk buiten de inrichting brengen van alcoholvrije dranken, Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels     1. Tijdelijk buiten de inrichting brengen van alcoholvrije dranken 1.1. Tijdelijk buiten de inrichting brengen van alcoholvrije dranken Indien alcoholvrije dranken tijdelijk buiten de IVV worden gebracht om ze elders een bewerking te laten ondergaan is op grond van artikel 3, eerste lid, van de wet sprake van uitslag. Indien de alcoholvrije dranken weer binnen de IVV worden gebracht, kan de verbruiksbelasting worden teruggevraagd.Goedkeuring Ik keur goed d... BWBR0037339
1.2. Rechtstreekse aflevering van alcoholvrije dranken, Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels     2. Rechtstreekse aflevering van alcoholvrije dranken 1.2. Rechtstreekse aflevering van alcoholvrije dranken BWBR0037339
1.2.1. Inleiding, Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels     2.1. Inleiding 1.2.1. Inleiding Het vervoer van alcoholvrije dranken kan onder schorsing van verbruiksbelasting onder andere plaatsvinden tussen: • ? vergunninghouders van IVV’s onderling; • ? een afzender in een andere lidstaat en een IVV. Het vervoer onder schorsing van verbruiksbelasting vindt in deze situaties plaats onder geleide van een vervoersopdracht (tussen IVV's) of een bescheid (va... BWBR0037339
1.2.2. Goedkeuring, Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels     2.2. Goedkeuring 1.2.2. Goedkeuring Ik keur goed dat de inspecteur op schriftelijk verzoek van een vergunninghouder van een IVV (hierna: vergunninghouder-geadresseerde) onder voorwaarden toestaat dat hij alcoholvrije dranken onder schorsing van de verbruiksbelasting ontvangt zonder dat hij deze goederen fysiek in de ruimte van de IVV inslaat, maar rechtstreeks aflevert of laat afleveren aan zijn afnemer. De sit... BWBR0037339
1.2.3. Voorwaarden, Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels     2.3. Voorwaarden 1.2.3. Voorwaarden • a. De afnemer aan wie rechtstreeks wordt afgeleverd moet een ondernemer zijn in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968 . • b. De toestemming geldt alleen als de volledige hoeveelheid alcoholvrije dranken die op de vervoersopdracht of op het bescheid is vermeld, rechtstreeks wordt afgeleverd. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om een gedeelte van ... BWBR0037339
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels     3. Onderbreken vervoer onder schorsing. Overlading en tijdelijke opslag buiten een inrichting voor alcoholvrije dranken • a. wet: Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken • b. besluit: Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken • c. regeling: Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken • d. IVV: een inrichting voor alcoholvrije dranken zoals omschreven in artikel 2, onderdeel b, van de wet • e. alcoholvri... BWBR0037339
2. Definities van de goederen en tarieven, Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels     Definities van de goederen en tarieven 2. Definities van de goederen en tarieven Gereserveerd BWBR0037339
3. Uitslag en Invoer, Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels     Uitslag en Invoer 3. Uitslag en Invoer BWBR0037339
  1, 2, 3   »