3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel I, Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa     Artikel I [Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.] BWBR0036870
Artikel II, Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa     Artikel II Deze wet wordt aangehaald als: Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa. BWBR0036870
Artikel III, Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa     Artikel III Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0036870