6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)     Artikel III [Wijzigt het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.] BWBR0028171
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)     Artikel IV Het in het tijdvak dat loopt van 1 januari 2009 tot en met de dag waarop artikel I van dit besluit in werking treedt, in afwijking van artikel 4.21 van het Besluit inburgering , niet ontvangen hebben van een vergoeding als bedoeld in artikel 4.17, tweede lid, van dat besluit staat gelijk aan het geen recht hebben op die vergoeding in dat tijdvak. BWBR0028171
Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)     Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.] BWBR0028171
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)     Artikel VI • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Artikel V treedt, in het geval dat het in de aanhef van dat artikel bedoelde besluit, voor zover het artikel 1.16 van het Vreemdelingenbesluit 2000 betreft, na die dag in werking treedt, onmiddellijk na die inwerkingtreding in werking. &bul... BWBR0028171