19 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel I, Wijzigingswet financiële markten 2013     Artikel I [Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.] BWBR0032568
Artikel II, Wijzigingswet financiële markten 2013     Artikel II [Wijzigt de Wet bekostiging financieel toezicht.] BWBR0032568
Artikel III, Wijzigingswet financiële markten 2013     Artikel III [Wijzigt de Wet financiële markten BES.] BWBR0032568
Artikel IV, Wijzigingswet financiële markten 2013     Artikel IV VERVALLEN BWBR0032568
Artikel V, Wijzigingswet financiële markten 2013     Artikel V [Wijzigt de Bankwet 1998.] BWBR0032568
Artikel Va, Wijzigingswet financiële markten 2013     Artikel Va [Wijzigt de Wet toezicht financiële verslaggeving.] BWBR0032568
Artikel VI, Wijzigingswet financiële markten 2013     Artikel VI [Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.] BWBR0032568
Artikel VII, Wijzigingswet financiële markten 2013     Artikel VII [Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen.] BWBR0032568
Artikel VIIa, Wijzigingswet financiële markten 2013     Artikel VIIa [Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.] BWBR0032568
Artikel VIIb, Wijzigingswet financiële markten 2013     Artikel VIIb [Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.] BWBR0032568
  1, 2   »