3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel I, Wijzigingswet Geneesmiddelenwet (implementatie Richtlijn 2010/84/EU)     Artikel I [Wijzigt de Geneesmiddelenwet.] BWBR0032791
Artikel IA, Wijzigingswet Geneesmiddelenwet (implementatie Richtlijn 2010/84/EU)     Artikel IA Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. BWBR0032791
Artikel II, Wijzigingswet Geneesmiddelenwet (implementatie Richtlijn 2010/84/EU)     Artikel II Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0032791