Let op. Deze wet is vervallen op 27 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 26 augustus 2003.

Aanpassing bedrag Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers per 1 januari 1999

Uitgebreide informatie
Aanpassing bedrag Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers per 1 januari 1999
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 5, tweede lid, van het Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers;
Besluit:
Artikel 1
Het bedrag, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers, wordt vastgesteld op f 1.356,-.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht