Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.

Aanpassing bedragen Wet subsidiëring politieke partijen

Uitgebreide informatie
Aanpassing bedragen Wet subsidiëring politieke partijen
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 6, zesde lid, van de Wet subsidiëring politieke partijen;
Gezien de voor de rijksbegroting gehanteerde loon- en prijsbijstelling voor 2000;
Besluit:
1.
Het basisbedrag van f 76.625,- en het bedrag per kamerzetel van f 24.575,-, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van bovengenoemde wet, zoals die laatstelijk is gewijzigd bij wet van 6 oktober 1999 (Stb. 1999, 475), met ingang van 1 januari 2000 nader vast te stellen op f 79.249,- respectievelijk f 25.384,-.
2.
Het basisbedrag van f 163.700,- en het bedrag per kamerzetel van f 12.300,-, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van bovengenoemde wet, zoals die laatstelijk is gewijzigd bij wet van 6 oktober 1999 (Stb. 1999, 475), met ingang van 1 januari 2000 nader vast te stellen op f 169.086,- respectievelijk f 12.705,-.
3.
De bedragen van f 741.750,-, genoemd in artikel 6, tweede lid, van bovengenoemde wet, met ingang van 1 januari 2000 nader vast te stellen op f 766.154,-.
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht