Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Artikel 2 lid 2 Aanpassing bevoegdheidsregeling Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs

Uitgebreide informatie
2.
Aan de bewijzen van bekwaamheid genoemd in bijlage I bij deze beschikking is tevens de bevoegdheid verbonden tot het geven van voortgezet onderwijs aan scholen voor m.d.g.o. in de vakken in die bijlage aangegeven, indien de bezitter van het bewijs van bekwaamheid op 31 juli 1984 in het genot was van enige wettelijke uitkering, indien het recht op die uitkering is ontstaan door ontslag uit een betrekking aan een school voor l.h.n.o., m.h.n.o. en/of volledig dag-m.s.p.o., en indien de bezitter tevens voorafgaande aan dat ontslag gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste 40 schoolweken als leraar of als (adjunct-)directeur was verbonden aan een school van een van de bovengenoemde soorten.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht