Let op. Deze wet is vervallen op 22 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 21 september 2004.

Aanpassing Delegatiebesluit 1993

Uitgebreide informatie
Aanpassing Delegatiebesluit 1993
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gelet op artikel 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen;
gezien de adviezen van 29 mei en 24 november 1995 van de Stichting van de Arbeid;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt het Delegatiebesluit 1993.]
Artikel II
Voor de behandeling van verzoeken om toestemming tot beëindiging van de arbeidsverhouding die zijn ingediend vóór 1 januari 1996 en die na die datum ten gevolge van de besluiten van 6 en 13 juli 1995 van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (Stcrt. 1995, nr. 142) alsmede het besluit van 21 december 1995 van dat orgaan juncto artikel 6, eerste lid van het Delegatiebesluit 1993 onderdeel gaan uitmaken van voornemens als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet melding collectief ontslag, en voor de verplichting tot melding van op die verzoeken betrekking hebbende ontslagvoornemens, wordt in afwijking van artikel 6, eerste lid van het Delegatiebesluit 1993 uitgegaan van de indeling in werkgebieden zoals deze gold vóór 1 januari 1996.
Artikel III
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 december 1995
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht