Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Aanpassing grondslagen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 januari 2002

Uitgebreide informatie
Aanpassing grondslagen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 januari 2002
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945,
Besluit:
Artikel 1
De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 30 november 2001, worden voor een nabetaling over december 2001 verhoogd met 35,04%.
Artikel 2
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2001 vastgesteld als volgt:
A B
Pensioengrondslagen € Welvaarttoeslag nabetaling over december 2001
Van t/m in % + (€ per %
1225,21   1.994,22 1.791,73
1225,66 1356,35 1.993,44 2,03
1356,80 1404,00 1.776,79 2,03
1404,45 1446,20 1.779,57 2,03
1446,65 2020,68 1.784,31 2,03
2021,14 2066,52 1.786,14 2,03
2066,97 2112,80 1.786,32 2,03
2113,25 2158,18 1.786,47 2,03
2158,63 2204,01 1.786,66 2,03
2204,46 2248,48 1.786,83 2,03
2248,93 2294,31 1.787,05 2,03
2294,77 2385,07 1.787,22 2,03
2385,52 2484,90 1.787,59 2,03
2485,35 2582,92 1.787,95 2,03
2583,37 2678,21 1.788,35 2,03
2678,66   1.791,71 2,03
2679,12 2725,86 1.792,05 2,03
2726,31 2773,05 1.792,22 2,04
2773,50 2819,79 1.792,80 2,04
2820,24 2867,44 1.792,98 2,04
2867,89 2914,18 1.793,58 2,04
2914,63 2960,92 1.793,75 2,04
2961,37   1.793,84 2,04
2961,82 3004,48 1.794,19 2,05
3004,93 3048,50 1.794,29 2,05
3048,95 3092,51 1.794,76 2,05
3092,97 3135,62 1.794,85 2,05
3136,08   1.795,23 2,05
3136,53 3179,64 1.795,31 2,05
3180,09 3222,75 1.795,41 2,05
3223,20   1.795,79 2,05
3223,65 3266,76 1.795,87 2,05
3267,22 3309,87 1.795,96 2,05
3310,33 3353,44 1.796,54 2,05
3353,89 3397,00 1.797,65 2,05
3397,45 3440,56 1.797,95 2,05
3441,02 3484,12 1.798,07 2,05
3484,58 3527,69 1.798,55 2,05
3528,14 3571,25 1.798,66 2,05
3571,70 3614,81 1.799,16 2,05
3615,27 3658,38 1.799,30 2,05
3658,83   1.799,42 2,05
3659,28 3713,28 1.799,78 2,05
3713,74 3767,74 1.799,90 2,05
3768,19 3822,19 1.800,43 2,05
3822,64   1.801,94 2,05
3823,10 3877,10 1.802,13 2,05
3877,55 3931,55 1.802,48 2,05
3932,01 3986,01 1.802,62 2,05
3986,46 4040,46 1.803,15 2,05
4040,91 en hoger 1.803,29 2,05
Artikel 3
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2001, worden voor een nabetaling over december 2001 verhoogd met 35,04%.
Artikel 4
De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, worden voor een nabetaling over december 2001 vastgesteld als volgt:
a. het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a, op € 25.658,53;
b. de bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
€ 53.524,91;
€ 33.054,23;
€ 17.395,12;
€ 17.656,78;
€ 17.442,92;
€ 34.776,15.
Artikel 5
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, zoals zij golden op 30 november 2001, worden voor een nabetaling over december 2001 verhoogd met 35,04%.
Artikel 6
De bedragen, genoemd in de artikelen 8, zevende lid, onder a en b, en 10, eerste lid, onder e en f, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, worden voor een nabetaling over december 2001 vastgesteld als volgt:
a. het bedrag, genoemd in artikel 8, zevende lid, onder a, op € 2.138,01;
b. het bedrag, genoemd in artikel 8, zevende lid, onder b, op € 4.438,40;
c. het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste lid, onder e, op € 2.900,31;
d. het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste lid, onder f, op € 2.698,70.
Artikel 7
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, zoals zij golden op 30 november 2001, worden voor een nabetaling over december 2001 verhoogd met 35,04%.
Artikel 8
De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, worden voor een nabetaling over december 2001 vastgesteld als volgt:
a. het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a, op € 2.138,01;
b. het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder b, op € 4.438,40.
Artikel 9
De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 30 november 2001, worden per 1 januari 2002 verhoogd met 4,14%.
Artikel 10
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2002 vastgesteld als volgt:
A B
Pensioengrondslagen € Welvaartstoeslag nabetaling over 1 januari 2002
Van t/m in % + (€ per %)
1225,21   1.514,66 1.358,54
1225,66 1356,35 1.514,06 1,57
1356,80 1404,00 1.347,34 1,57
1404,45 1446,20 1.349,48 1,57
1446,65 2020,68 1.353,14 1,57
2021,14 2066,52 1.354,55 1,57
2066,97 2112,80 1.354,69 1,57
2113,25 2158,18 1.354,80 1,57
2158,63 2204,01 1.354,95 1,57
2204,46 2248,48 1.355,09 1,57
2248,93 2294,31 1.355,25 1,57
2294,77 2385,07 1.355,39 1,57
2385,52 2484,90 1.355,67 1,57
2485,35 2582,92 1.355,95 1,57
2583,37 2678,21 1.356,25 1,57
2678,66   1.358,85 1,57
2679,12 2725,86 1.359,11 1,57
2726,31 2773,05 1.359,24 1,57
2773,50 2819,79 1.359,69 1,57
2820,24 2867,44 1.359,82 1,57
2867,89 2914,18 1.360,29 1,57
2914,63 2960,92 1.360,42 1,57
2961,37   1.360,49 1,57
2961,82 3004,48 1.360,76 1,58
3004,93 3048,50 1.360,83 1,58
3048,95 3092,51 1.361,20 1,58
3092,97 3135,62 1.361,27 1,58
3136,08   1.361,56 1,58
3136,53 3179,64 1.361,63 1,58
3180,09 3222,75 1.361,70 1,58
3223,20   1.361,99 1,58
3223,65 3266,76 1.362,05 1,58
3267,22 3309,87 1.362,13 1,58
3310,33 3353,44 1.362,57 1,58
3353,89 3397,00 1.363,43 1,58
3397,45 3440,56 1.363,66 1,58
3441,02 3484,12 1.363,75 1,58
3484,58 3527,69 1.364,13 1,58
3528,14 3571,25 1.364,21 1,58
3571,70 3614,81 1.364,59 1,58
3615,27 3658,38 1.364,70 1,58
3658,83   1.364,79 1,58
3659,28 3713,28 1.365,07 1,58
3713,74 3767,74 1.365,17 1,58
3768,19 3822,19 1.365,57 1,58
3822,64   1.366,74 1,58
3823,10 3877,10 1.366,88 1,58
3877,55 3931,55 1.367,16 1,58
3932,01 3986,01 1.367,26 1,58
3986,46 4040,46 1.367,67 1,58
4040,91 en hoger 1.367,78 1,58
Artikel 11
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2001, worden per 1 januari 2002 verhoogd met 4,14%.
Artikel 12
De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, worden per 1 januari 2002 vastgesteld als volgt:
a. het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a, op € 19.787,31;
b. de bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
€ 41.277,29;
€ 25.490,72;
€ 13.414,75;
€ 13.616,54;
€ 13.451,61;
€ 26.818,63.
Artikel 13
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, zoals zij golden op 30 november 2001, worden per 1 januari 2002 verhoogd met 4,14%.
a. het bedrag, genoemd in artikel 8, zevende lid, onder a, op € 1.648,78;
b. het bedrag, genoemd in artikel 8, zevende lid, onder b, op € 3.422,80;
c. het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste lid, onder e, op € 2.236,66;
d. het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste lid, onder f, op € 2.081,19.
Artikel 15
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, zoals zij golden op 30 november 2001, worden per 1 januari 2002 verhoogd met 4,14%.
Artikel 16
De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, worden per 1 januari 2002 vastgesteld als volgt:
a. het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a, op € 1.648,78;
b. het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder b, op € 3.422,80.
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Nabetaling over december 2001
+ Hoofdstuk 2. Aanpassing per 1 januari 2002
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht