Let op. Deze wet is vervallen op 22 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 21 september 2004.

Aanpassing minimumloon per 1 januari 1990

Uitgebreide informatie
Aanpassing minimumloon per 1 januari 1990
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 1990 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
Gelet op artikel 14, eerste tot en met vijfde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657), laatstelijk gewijzigd bij wet van 11 februari 1988, Stb. 49;
Besluit:
a. f 2004,60
b. f 462,60
c. f 92,52
's-Gravenhage, 12 december 1989
De voornoemd,
minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht